Fördelar med alkylatbensin

  En mindre hälsoskadlig bensin
  Ger mindre sot och lukt
  Bättre arbetsmiljö
  Ger en lättstartad motor
  Ökad driftssäkerhet och hållbarhet för motorn
  Motor och tändstift hålls rena
  Håller alltid en jämn och hög kvalitet

"Vi når toppresultater med respekt for miljön med Kemetyl Alkylatbensin"

Marcus Friberg, Kemetyl Racing

FAQ Vanliga frågor

Alkylatbensin har mindre påverkan på vår miljö jämfört med vanlig bensin. Alkylatbensin är mindre skadlig för människor och miljö jämfört med vanlig bensin eftersom alkylatbensin innehåller minimalt med hälsofarliga ämnen som finns i vanlig bensin såsom aromater, svavel och bensen.
De främsta fördelarna är att den är mindre skadlig för hälsa och miljö. En äldre 2-takts utombordsmotor som körs på vanlig bensin släpper ut betydligt mer skadliga avgaser än vad den gör om den körs på alkylatbensin. Alkylatbensinen är heller inte lika giftig för vattenlevande organismer.
Alkylatbensinen innehåller färre skadliga ämnen vilket gör att motorn och tändstiften hålls renare.
Alkylatbensin har betydligt lägre påverkan på hälsa och miljö. Om du använder din småmotor i flera timmar utsätts du för skadliga ämnen som finns i vanlig bensin. Känsliga miljöer kan ta skada, speciellt om du använder en äldre 2-taktsmotor.
Du hittar information om vilket bränsle du skall använda i din instruktionsbok. 2 takts alkylatbensin är med olja och 4 takts alkylatbensin är utan olja. En del tvåtaktare har egen oljetank och till dessa skall 4T användas och i oljetanken använder du 2 taktsolja. Hur mycket olja du behöver framgår av din instruktionsbok. Fråga tillverkaren av maskinen eller en verkstad om du känner dig osäker.