Bättre för din arbetsmiljö, naturen och motorn!

Bättre för arbetsmiljön

Kemetyls alkylatbensin är mindre skadlig för människor än vanlig bensin eftersom alkylatbensin innehåller minimalt med hälsofarliga ämnen som aromater, svavel och bensen.

Alkylatbensin är bensin av högsta kvalitet och uppfyller de stränga miljökrav som idag ställs på bensin till motordrivna redskap enligt Svensk standard SS 15 54 61:2008. Utsläpp av farliga ämnen, som kan vara skadliga för människor och miljö, reduceras kraftigt med alkylatbensin. När du använder gräsklippare, motorsåg, snöfräs eller andra småmaskiner, kommer du under en lång tid i direkt kontakt med bensinångor och avgaser. Om du använder vanlig handelsbensin, kan avgaserna vara direkt hälsoskadliga. Denna risk reduceras betydligt om du använder alkylatbensin eftersom den har ett lågt innehåll av skadliga ämnen.

Bättre för naturen

Äldre tvåtaktsmotorer med förgasare släpper ut en stor mängd oförbränt bränsle som hamnar i vattnet eller luften. Genom att använda alkylatbensin till dina maskiner ser du till så att minska utsläpp av de skadligaste kolvätena i naturen.

Bättre för motorn

Kemetyls alkylatbensin är en ren bensin som innehåller minimalt av de skadliga ämnen som finns i vanlig bensin. Det betyder att motorn och tändstift i t.ex. gräsklipparen hålls betydligt renare, vilket gör att driftsäkerheten ökar och att motorn håller längre. Dina maskiner ryker mindre, går bättre och håller längre. Motorn startar lättare och bensinen har längre hållbarhet jämfört med vanlig bensin.

Ordet »alkylat» kommer från ordet alkylering, som är den process som används för att få fram råvaran för produkten. Alkylat kallas ibland för «miljöbensin», i och med att den är mindre hälsofarlig och mindre miljöbelastande än vanlig bensin.

1000x1040_Alkylat_T_2-takt

 1000x1040_Alkylat_T_4-takt

95 Blyfri vs Alkylat

>95 oktan blyfri T-Alkylatbensin
Oktantal (RON) >95 95
Oktantal (MON) >85 93
Svavel <10 mg/kg <3 mg/kg
Aromater vol% <35.0 0.5

Bensen vol%
<1.0% <0.1%

Olefiner vol%
<13.0% <0.5%

Fakta

95 oktan blyfri

  • Endast 50% av de drygt 100 kolväten som produkten innehåller är skadliga
  • Mer än 35% aromatiska kolväten som har känd negativ effekt på hälsa och miljö

 

Alkylatbensin

  • Innehåller 10 av de minst skadliga kolvätena
  • Mindre än 1,0% av aromatiska kolväten

Typiska data för produkterna. Variationer kan förekomma, men produkterna uppfyller alltid Svensk Standard SS 15 54 61.