Bättre för den marina miljön

Om du har en äldre utombordsmotor till din båt, finns det miljömässigt mycket att vinna om du byter till Kemetyl T-Alkylatbensin. Äldre 2-taktsmotorer med förgasare släpper ut en stor mängd bränsle oförbränt och det hamnar i vattnet eller luften. Därför är det viktigt att använda en bensin som innehåller så lite skadliga ämnen som möjligt. Alkylatbensin från Kemetyl är mindre skadlig för miljön än vanlig bensin eftersom avgaserna är renare. Alkylatbensin minskar utsläpp av giftiga kolväten i vattnet.

Kemetyl T-Alkylatbensin är ett både renare och effektivare bränsle och du slipper tömma tanken under vintern eftersom den har bättre hållbarhet än vanlig bensin.

Välj Kemetyl T-Alkylatbensin och AG utombordsolja till din båtmotor!

850x450_marine2